Citation relation

Kiss Péter et al. On the products and sums of terms of linear recurrences. (2001) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS SECTIO MATEMATICAE / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 1589-6498 1787-5021 1787-6117 28 3-11

Publication:
Brindza B et al. On products of the terms of linear recurrences. (1998) In: Number Theory: Diophantine, Computational and Algebraic Aspects pp. 101-106
Related:
Kiss Péter et al. On the products and sums of terms of linear recurrences. (2001) ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS SECTIO MATEMATICAE / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL 1589-6498 1787-5021 1787-6117 28 3-11
External citation: Yes
2021-08-05 09:53