Idézéskapcsolat

Tóth-Bordásné Marosi. Felsőoktatási tudásmenedzsment, külső és belső együttműködési sajátosságok. (2010)

Közlemény:
Bencsik A. Vezetői stílusváltás a szervezeti tudás menedzselése érdekében. (2006) Megjelent: Megragadni a megfoghatatlant….. pp. 7-25
Idéző közlemény:
Tóth-Bordásné Marosi. Felsőoktatási tudásmenedzsment, külső és belső együttműködési sajátosságok. (2010)
Független: Igen
Megjegyzés: Győr: Széchenyi István Egyetem
2021-05-11 00:28