Idézéskapcsolat

Racsko Réka. Elektronikus tanulási környezetek. A tanári munka erőforrásai.. (2011)

Közlemény:
Forgó Sándor. Hálózatalapú kurzusok a felsőoktatásban - egy kérdőíves kutatás eredményei. (2010)
Idéző közlemény:
Racsko Réka. Elektronikus tanulási környezetek. A tanári munka erőforrásai.. (2011)
Független: Igen
2021-08-05 04:08