Citation relation

Bertalan Regina. A nyelv elméleti megközelítéseinek hatása a logopédiai diagnosztikai és terápiás tevékenységre. (2011) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 12 57-65

Publication:
Pléh CS et al. A nyelvi fejlődés zavarai. (2008) In: Bevezetés a neuropszichológiába pp. 287-337
Related:
Bertalan Regina. A nyelv elméleti megközelítéseinek hatása a logopédiai diagnosztikai és terápiás tevékenységre. (2011) HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 1585-9673 12 57-65
External citation: Yes
2023-02-02 12:33