Citation relation

Jäger-Manz Monika. Angestrebte Zweisprachigkeit am Beispiel ungarndeutscher Kindergärten. (2008) In: Mehrsprachiges Aufwachsen in der frühen Kindheit pp. 102-116

Publication:
Knipf-Komlósi E et al. Új lehetőségek és kihívások - új kommunikációs stratégiák?: A magyarországi németek körében végzett nyelvismereti felmérés tanulságai. (1999) KISEBBSÉGKUTATÁS 1215-2684 8 2 176-187
Related:
Jäger-Manz Monika. Angestrebte Zweisprachigkeit am Beispiel ungarndeutscher Kindergärten. (2008) In: Mehrsprachiges Aufwachsen in der frühen Kindheit pp. 102-116
External citation: Yes
Comment: Az idéző a 103. oldalon hivatkozik a tanulmányra.
2021-12-04 06:04