Idézéskapcsolat

Kerekes J. Faunistic studies on epigeic spider community on sandy grassland. (1988) ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS 1588-385X 1588-4082 34 113-117

Közlemény:
Gallé L et al. Komplex ökológiai vizsgálatok homokpusztai gyepen a Kiskunsági Nemzeti Park területén. (1985) Megjelent: Tudományos kutatások a Kiskunsági Nemzeti Parkban 1975-1984 pp. 174-197
Idéző közlemény:
Kerekes J. Faunistic studies on epigeic spider community on sandy grassland. (1988) ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS 1588-385X 1588-4082 34 113-117
Független: Igen
2021-05-10 06:59