Citation relation

Pataki Ferenc. Társadalomlélektan és társadalmi valóság. (1977)

Publication:
Hunyady György. Szociálpszichológia. (1973)
Related:
Pataki Ferenc. Társadalomlélektan és társadalmi valóság. (1977)
External citation: Yes
Mentions:
1. Page: 363
2021-06-16 20:08