Idézéskapcsolat

Győry K. On norm form, discriminant form and index form equations. (1984) Megjelent: Topics in classical number theory pp. 617-676

Közlemény:
Pethő A. Normaforma egyenletek megoldásainak és bizonyos tulajdonságú algebrai számoknak az eloszlásáról. (1972)
Idéző közlemény:
Győry K. On norm form, discriminant form and index form equations. (1984) Megjelent: Topics in classical number theory pp. 617-676
Független: Igen
2021-05-08 09:37