MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Székely Vladimir adatai (2021.09.24)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
97
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
68
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
9
1
2
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
20
11
12
II. Könyvek
18
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
5
9
10
b) Könyv, szerkesztőként 2
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
---
---
magyar nyelvű
---
6
---
---
III. Könyvrészlet
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
1
1
magyar nyelvű
---
3
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
234
---
---
---
idegen nyelvű
---
218
548
756
magyar nyelvű
---
16
3
3
Közlemények összesen (I.-IV.)
357
---
Absztrakt3
3
---
7
13
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
23
---
39
40
Összes tudományos közlemény
383
---
Hirsch index5
27
---
---
---
Oktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
7
3
3
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
2
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
2
---
---
---
Folyóiratcikk
2
1
1
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
87
95
Összes közlemény és összes idézőik
401
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. szept. 24. 20:39