MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Bayer József adatai (2021.12.02)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
53
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
6
11
11
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
47
27
27
II. Könyvek
41
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
24
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
5
5
magyar nyelvű
---
21
106
108
b) Könyv, szerkesztőként 2
17
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
16
---
---
III. Könyvrészlet
86
---
---
---
idegen nyelvű
---
35
13
13
magyar nyelvű
---
51
31
31
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
3
1
1
Közlemények összesen (I.-IV.)
183
---
194
196
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
16
---
4
4
Összes tudományos közlemény
199
---
198
200
Hirsch index5
5
---
---
---
Oktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
23
26
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
7
7
Összes közlemény és összes idézőik
202
---
228
233
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. dec. 2. 20:12