MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Tisza Miklós adatai (2023.03.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
148
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
39
510
541
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
24
29
31
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
84
17
18
II. Könyvek
19
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
60
62
magyar nyelvű
---
3
4
18
b) Könyv, szerkesztőként2
13
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
---
---
magyar nyelvű
---
7
---
---
III. Könyvrészlet
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
4
5
magyar nyelvű
---
1
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
303
---
---
---
idegen nyelvű
---
183
160
178
magyar nyelvű
---
120
6
6
Közlemények összesen (I.-IV.)
472
---
790
859
Absztrakt3
4
---
2
2
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
144
---
36
38
Összes tudományos közlemény
620
---
828
899
Hirsch index5
14
---
---
---
Oktatási művek
33
---
---
---
Felsőoktatási művek
33
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
5
2
2
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
27
36
37
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
5
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
5
---
0
0
További közlemények7
4
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
154
154
Összes közlemény és összes idézőik
667
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 28. 0:34