MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
László János adatai (2021.07.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
107
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
29
393
546
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
10
12
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
74
175
316
II. Könyvek
37
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
19
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
84
109
magyar nyelvű
---
13
155
185
b) Könyv, szerkesztőként 2
18
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
---
---
magyar nyelvű
---
12
---
---
III. Könyvrészlet
74
---
---
---
idegen nyelvű
---
31
122
204
magyar nyelvű
---
43
38
63
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
72
---
---
---
idegen nyelvű
---
43
49
69
magyar nyelvű
---
29
15
51
Közlemények összesen (I.-IV.)
290
---
Absztrakt3
96
---
10
35
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
33
---
84
166
Összes tudományos közlemény
419
---
Hirsch index5
21
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
3
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
96
99
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
471
487
Összes közlemény és összes idézőik
424
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. júl. 28. 19:15