Keglevich György tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályának táblázata (2021.06.17)
Tudományos közlemények
Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (1990)
Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)
600
629
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban
475
501
Ebből levelező szerzőként
35
35
Ebből egy szerzős közlemény
22
22
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban
0
0
Ebből levelező szerzőként
0
0
Ebből egy szerzős közlemény
0
0
1.3 Megadott alapszabadalmak száma
4
4
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban
11
13
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban
0
0
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)
15
16
1.7 Összefoglaló művek
95
95
Összefoglaló cikk idegen nyelvű
40
40
Összefoglaló cikk magyar nyelvű
1
1
önálló könyv
0
0
könyvfejezet
48
48
szerkesztett könyv
5
5
felsőoktatási tankönyv
1
1
felsőoktatási tankönyvfejezet
0
0
Tudománymetriai adatok
i, H
Összes dolgozat idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
Szabadalmak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
1
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
100
Speciális adatok
Adat
Az összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat (Kandidátus) utáni (1990) közlemények száma
597
---
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában
69
11,02%
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma3
522
---
Hirsch-index3
43
---
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait  a pályázók közvetlenül közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1
Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2
Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül
3
Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül
n.a. = nincs adat
2021. jún. 17. 5:30