MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Jolánkai Márton adatai (2023.03.26)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
156
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
20
178
212
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
87
183
192
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
49
173
197
II. Könyvek
23
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
6
6
magyar nyelvű
---
4
0
0
b) Könyv, szerkesztőként2
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
---
magyar nyelvű
---
10
---
---
III. Könyvrészlet
44
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
5
5
magyar nyelvű
---
29
131
133
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
130
---
---
---
idegen nyelvű
---
77
41
46
magyar nyelvű
---
53
46
48
Közlemények összesen (I.-IV.)
353
---
763
839
Absztrakt3
77
---
9
9
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
87
---
80
88
Összes tudományos közlemény
517
---
852
936
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
11
---
---
---
Felsőoktatási művek
7
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
5
11
11
Oktatási anyag
4
---
0
0
Oltalmi formák
2
---
3
3
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
41
---
---
---
Folyóiratcikk
41
16
16
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
63
---
28
28
További közlemények7
7
2
2
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
29
29
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
332
332
Összes közlemény és összes idézőik
641
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 26. 12:37