MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Rechnitzer János adatai (2023.03.28)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
125
---
654
662
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
3
23
23
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
86
570
578
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
8
34
34
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
28
27
27
II. Könyvek
58
---
a) Könyv
23
---
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
12
---
idegen nyelvű
---
2
3
3
magyar nyelvű
---
10
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
5
---
110
111
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
4
110
111
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
6
---
34
36
idegen nyelvű
---
4
31
32
magyar nyelvű
---
2
3
4
b) Szerkesztett könyv
35
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
magyar nyelvű
---
33
---
III. Könyvrészlet
130
---
648
654
idegen nyelvű
---
21
37
38
magyar nyelvű
---
109
611
616
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
49
---
77
80
idegen nyelvű
---
17
20
22
magyar nyelvű
---
32
57
58
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
362
---
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
630
638
További tudományos művek4
77
---
64
68
Felsőoktatási művek
3
---
6
6
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
6
6
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
0
---
0
0
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
8
---
0
0
Közérdekű nem besorolt művek
9
---
10
10
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2023. márc. 28. 1:52