MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Hangos Katalin adatai (2021.11.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
149
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
114
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
14
62
70
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
21
18
29
II. Könyvek
8
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
346
364
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
8
11
magyar nyelvű
---
1
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
207
---
---
---
idegen nyelvű
---
204
175
255
magyar nyelvű
---
3
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
373
---
Absztrakt3
3
---
1
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
33
---
41
42
Összes tudományos közlemény
409
---
Hirsch index5
23
---
---
---
Oktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
1
1
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
227
244
Összes közlemény és összes idézőik
417
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 30. 10:51