MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Gyáni Gábor adatai (2023.03.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
261
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
13
15
18
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
14
9
11
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
19
5
5
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
215
421
428
II. Könyvek
39
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
27
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
79
90
magyar nyelvű
---
20
427
449
b) Könyv, szerkesztőként2
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
9
---
---
III. Könyvrészlet
187
---
---
---
idegen nyelvű
---
40
26
30
magyar nyelvű
---
147
128
132
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
24
---
---
---
idegen nyelvű
---
10
2
2
magyar nyelvű
---
14
15
15
Közlemények összesen (I.-IV.)
511
---
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
41
---
8
8
Összes tudományos közlemény
552
---
Hirsch index5
15
---
---
---
Oktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
162
168
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
3
7
8
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
45
---
---
---
Folyóiratcikk
42
5
5
Könyvek
---
2
1
1
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
48
---
25
25
További közlemények7
2
28
31
Egyéb szerzőség8
8
---
3
3
Idézők szerkesztett művekre
---
---
24
26
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
16
16
Összes közlemény és összes idézőik
660
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. márc. 23. 11:40