MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Aldahmor Saif adatai (2022.10.05)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
0
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
 
 
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
 
 
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
0
 
 
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
 
 
II. Könyvek
0
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
 
 
magyar nyelvű
---
0
 
 
b) Könyv, szerkesztőként2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
 
 
magyar nyelvű
---
0
 
 
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
 
 
magyar nyelvű
---
0
 
 
Közlemények összesen (I.-IV.)
0
---
 
 
Absztrakt3
0
---
 
 
Kutatási adat
0
 
 
További tudományos művek4
0
---
 
 
Összes tudományos közlemény
0
---
0
0
Hirsch index5
 
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
 
 
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
 
 
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
 
 
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
 
 
Oktatási anyag
0
---
 
 
Oltalmi formák
0
---
 
 
Alkotás
0
---
 
 
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
 
 
Könyvek
---
0
 
 
További ismeretterjesztő művek
---
0
 
 
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
 
 
További közlemények7
0
 
 
Egyéb szerzőség8
0
---
 
 
Idézők szerkesztett művekre
---
---
 
 
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
 
 
Összes közlemény és összes idézőik
0
---
0
0
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. okt. 5. 21:27