MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Varga Erika adatai (2022.10.03)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
65
---
209
243
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
1
2
2
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
21
32
39
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
38
153
180
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
5
22
22
II. Könyvek
10
---
1
4
a) Könyv
4
---
1
4
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
2
---
1
4
idegen nyelvű
---
2
1
4
magyar nyelvű
---
0
0
0
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
0
---
0
0
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
2
---
0
0
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Szerkesztett könyv
6
---
---
idegen nyelvű
---
5
---
magyar nyelvű
---
1
---
III. Könyvrészlet
23
---
7
8
idegen nyelvű
---
12
2
2
magyar nyelvű
---
11
5
6
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
40
---
37
49
idegen nyelvű
---
31
36
47
magyar nyelvű
---
9
1
2
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
138
---
254
304
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
144
166
További tudományos művek4
58
---
10
20
Felsőoktatási művek
2
---
1
3
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
1
1
3
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
0
---
0
0
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
0
---
0
0
Közérdekű nem besorolt művek
0
---
0
0
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2022. okt. 3. 1:11