Lenkey Gábor tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA X. Földtudományok Osztálya (2023.09.26)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Összesen
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk2
8
---
---
---
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban
---
4
6
8
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban
---
1
0
0
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban
---
3
5
8
II. Könyvek
1
---
---
---
a) Szakkönyv és monográfia
1
---
---
---
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű
---
0
0
 
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Könyv, tanulmánygyűjtemény szerkesztőként
0
---
---
---
Szerkesztett könyv, idegen nyelvű
---
0
---
---
Szerkesztett könyv, magyar nyelvű
---
0
---
---
Felsőoktatási tankönyv
---
0
---
---
III. Könyvfejezet, szaktanulmány
7
---
---
---
Könyvfejezet, idegen nyelvű
---
0
0
0
Könyvfejezet, magyar nyelvű
---
7
0
1
Tankönyvekbe írt fejezetek
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény3
2
---
0
0
idegen nyelven
---
1
0
0
magyar nyelven
---
1
0
0
V. Térképek4
0
---
0
0
Tudományos közlemények összesen (I-V.)
18
---
11
17
VI. Egyéb tudományos
2
---
---
---
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is6
---
2
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
0
0
0
Idézettség száma1
---
---
11
17
Hirsch-index1
2
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Első szerzős teljes tudományos közlemények száma
7
WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
0
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2016) WOS és/vagy Scopusban referált foyóiratban megjelent tudományos folyóiratcikkek száma5
0
Idézettség WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
1
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2016) közlemények idézettsége WOS és/vagy Scopus-ban referált folyóiratban5
0
Megjegyzések:
A folyóiratcikkek között soroljuk fel a tematikus térképet.
A könyvfejezethez értjük a lektorált térképmagyarázó és kirándulásvezető egyes fejezetét, leírását.
A szakkönyvhöz értjük a lektorált térképmagyarázót és kirándulásvezetőt.
Az oktatási anyagokat és ismeretterjesztő közleményeket az általános összefoglaló táblázat mutatja. 
Nem teljes cikkhez értjük hozzászólásokat, korrekciókat. Az egyéb tudományos művekhez értjük a nem lektorált terepgyakorlatvezetőt, ismeretterjesztő térképet is.
1A disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban
4 Az atlasz, térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt
5 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program
6 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
n.a. = nincs adat
2023. szept. 26. 1:57