Dobosy Péter tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályának táblázata (2023.03.29)
Tudományos közlemények
Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (nincs adat)
Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)
n.a.
36
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban
n.a.
30
Ebből levelező szerzőként
n.a.
0
Ebből egy szerzős közlemény
n.a.
0
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban
n.a.
0
Ebből levelező szerzőként
n.a.
0
Ebből egy szerzős közlemény
n.a.
0
1.3 Megadott alapszabadalmak száma
n.a.
0
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban
n.a.
3
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban
n.a.
0
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)
n.a.
1
1.7 Összefoglaló művek
n.a.
2
Összefoglaló cikk idegen nyelvű
n.a.
0
Összefoglaló cikk magyar nyelvű
n.a.
0
önálló könyv
n.a.
0
könyvfejezet
n.a.
1
szerkesztett könyv
n.a.
1
felsőoktatási tankönyv
n.a.
0
felsőoktatási tankönyvfejezet
n.a.
0
Tudománymetriai adatok
i, H
Összes dolgozat idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
227
Szabadalmak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Speciális adatok
Adat
Az összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat utáni (nincs adat) közlemények száma
n.a.
n.a.
---
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában
0
0,00%
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma3
102
---
Hirsch-index3
12
---
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait  a pályázók közvetlenül közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1
Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2
Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül
3
Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül
n.a. = nincs adat
2023. márc. 29. 22:59