Farkas Katalin tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2024.04.20)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
46
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
12
282
333
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
0
0
0
szakcikk, magyar nyelvű
---
21
18
28
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
1
16
22
összefoglaló közlemény
---
12
20
29
rövid közlemény
---
0
0
0
II. Könyv
1
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
1
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
0
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
50
336
412
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
50
---
336
412
V. További tudományos művek
35
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
35
4
4
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
0
0
0
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
0
---
0
0
Összes hivatkozás 1
---
---
340
416
Hirsch index 6
10
---
---
---
g index 6
21
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
18
187
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
8
150
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2006) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
31
176
Az utolsó 10 év (2014 - 2024) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
17
110
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
107
25,72%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
141
Jelentés, guideline
9
38
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
0
0
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2024. ápr. 20. 22:49