Ábrám Zoltán tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2022.11.27)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
44
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
32
85
105
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
0
0
0
szakcikk, magyar nyelvű
---
12
0
0
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
0
0
0
összefoglaló közlemény
---
0
0
0
rövid közlemény
---
0
0
0
II. Könyv
5
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
3
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
0
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
0
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
0
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
51
85
105
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
51
---
85
105
V. További tudományos művek
5
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
5
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
0
0
0
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
0
---
0
0
Összes hivatkozás 1
---
---
85
105
Hirsch index 6
6
---
---
---
g index 6
9
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
17
6
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
10
0
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (1998) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
43
99
Az utolsó 10 év (2012 - 2022) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
37
99
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
30
28,57%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
21
Jelentés, guideline
0
0
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
0
0
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2022. nov. 27. 20:35