Tonk Szende szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2024.02.28)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat után(nincs adat)
Hivatkozások1 fokozat után2(nincs adat)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
n.a.
n.a.
41
428
ebből első vagy utolsó szerző
n.a.
n.a.
17
279
magyar nyelvű cikk
n.a.
n.a.
0
0
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
n.a.
n.a.
0
0
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
n.a.
n.a.
33
372
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
n.a.
n.a.
8
56
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
n.a.
n.a.
0
0
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
n.a.
n.a.
0
0
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
n.a.
---
0
---
magyar nyelvű
n.a.
---
0
---
idegen nyelvű
n.a.
---
0
---
Szakkönyv
n.a.
n.a.
0
0
magyar nyelvű, egy szerzős
n.a.
n.a.
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
n.a.
n.a.
0
0
idegen nyelvű, egy szerzős
n.a.
n.a.
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
n.a.
n.a.
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
n.a.
---
0
---
magyar nyelvű
n.a.
---
0
---
idegen nyelvű
n.a.
---
0
---
Könyvfejezet
n.a.
n.a.
1
0
magyar nyelvű, egy szerzős
n.a.
n.a.
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
n.a.
n.a.
0
0
idegen nyelvű, egy szerzős
n.a.
n.a.
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
n.a.
n.a.
1
0
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
n.a.
---
0
---
egy szerzős
n.a.
---
0
---
több szerzős
n.a.
---
0
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
n.a.
---
0
---
egy szerzős
n.a.
---
0
---
több szerzős
n.a.
---
0
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
n.a.
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
n.a.
---
1
---
magyar nyelvű
n.a.
---
0
---
idegen nyelvű
n.a.
---
1
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
n.a.
n.a.
43
428
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (nincs adat)
Összesen
Független hivatkozások száma
n.a.
360
magyar nyelvű
n.a.
3
idegen nyelvű
n.a.
357
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
n.a.
280
Hirsch-index1
---
12
Ismeretterjesztő közlemények száma
n.a.
0
ismeretterjesztő könyvek
n.a.
0
egyéb ismeretterjesztő művek
n.a.
0
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (nincs adat)
Összesen
hazai
n.a.
0
külföldi
n.a.
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2024. febr. 28. 16:52