Tóth András József tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályának táblázata (2022.09.28)
Tudományos közlemények
Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (2015)
Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)
91
113
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban
43
47
Ebből levelező szerzőként
21
25
Ebből egy szerzős közlemény
3
3
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban
13
17
Ebből levelező szerzőként
10
11
Ebből egy szerzős közlemény
0
0
1.3 Megadott alapszabadalmak száma
1
1
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban
13
13
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban
0
0
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)
15
29
1.7 Összefoglaló művek
6
6
Összefoglaló cikk idegen nyelvű
1
1
Összefoglaló cikk magyar nyelvű
4
4
önálló könyv
1
1
könyvfejezet
0
0
szerkesztett könyv
0
0
felsőoktatási tankönyv
0
0
felsőoktatási tankönyvfejezet
0
0
Tudománymetriai adatok
i, H
Összes dolgozat idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
517
Szabadalmak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Speciális adatok
Adat
Az összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) utáni (2015) közlemények száma
91
---
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában
36
31,86%
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma3
156
---
Hirsch-index3
17
---
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait  a pályázók közvetlenül közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1
Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2
Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül
3
Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül
n.a. = nincs adat
2022. szept. 28. 8:13