MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szakadát István adatai (2023.09.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
26
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
173
176
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
17
19
20
II. Könyvek
14
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
7
8
magyar nyelvű
---
9
73
74
b) Könyv, szerkesztőként2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
31
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
1
1
magyar nyelvű
---
29
18
18
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
31
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
139
176
magyar nyelvű
---
18
38
51
Közlemények összesen (I.-IV.)
102
---
468
524
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
17
---
29
30
Összes tudományos közlemény
119
---
497
554
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási művek
5
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
5
1
1
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
3
---
---
---
Folyóiratcikk
1
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
2
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
7
---
5
5
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
74
75
Összes közlemény és összes idézőik
137
---
578
636
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2023. szept. 27. 17:04