Tremmel-Bede Karolina szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2023.09.29)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (PhD) után(2020)
Hivatkozások1 fokozat (PhD) után2(2020)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
1
1
9
88
ebből első vagy utolsó szerző
1
1
4
33
magyar nyelvű cikk
0
0
0
0
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
0
0
0
0
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
1
1
9
88
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
0
0
0
0
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
0
0
1
3
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
0
0
1
3
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
0
---
0
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Szakkönyv
0
0
0
0
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
0
---
0
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Könyvfejezet
0
0
1
0
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
0
0
1
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
0
---
0
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
0
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
0
---
0
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
0
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
1
---
8
---
magyar nyelvű
1
---
6
---
idegen nyelvű
0
---
2
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
2
1
18
88
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (2020)
Összesen
Független hivatkozások száma
1
55
magyar nyelvű
0
2
idegen nyelvű
1
53
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
1
54
Hirsch-index1
---
7
Ismeretterjesztő közlemények száma
0
4
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
0
4
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (2020)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2023. szept. 29. 16:41