Mártonffy Marcell tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2022.07.30)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2000)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
99
165
Egyszerzős monográfia
3
4
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
4
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
3
5
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
2
2
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
3
Tudományos művek fordítása
21
36
- mongráfia
2
3
- tanulmány
11
21
- egyéb
8
12
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
26
49
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
26
47
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
25
38
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
7
9
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
18
29
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
11
16
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
2
2
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
9
14
Egyéb tudományos
10
17
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
10
17
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
0
0
Tudományos közlemények összesen
99
165
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2000)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
22
26
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
4
4
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
26
30
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2000)
Összesen
Folyóiratban
41
74
Idegen nyelvű
1
1
Magyar nyelvű
40
73
Könyvben
35
76
Idegen nyelvű
0
1
Magyar nyelvű
35
75
Könyvrészletben, tanulmányban
16
38
Idegen nyelvű
0
1
Magyar nyelvű
16
37
Disszertációban
0
1
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
1
Egyéb típusú idézők
0
0
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
0
Minden típusú idéző összegezve
92
189
Idegen nyelvű összegezve
1
3
Magyar nyelvű összegezve
91
186
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2022. júl. 30. 5:54