Bényei Péter tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.09.27)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2005)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
33
48
Egyszerzős monográfia
2
2
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
2
2
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
1
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
1
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
2
3
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
2
3
Tudományos művek fordítása
0
0
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
0
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
15
21
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
1
1
- idegen nyelvű, hazai kiadású
1
1
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
13
19
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
7
12
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
7
12
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
7
9
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
7
9
Egyéb tudományos
0
0
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
0
0
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
0
0
Tudományos közlemények összesen
33
48
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2005)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
1
1
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
0
0
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
1
1
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2005)
Összesen
Folyóiratban
29
74
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
29
74
Könyvben
3
22
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
3
22
Könyvrészletben, tanulmányban
8
15
Idegen nyelvű
0
1
Magyar nyelvű
8
14
Disszertációban
0
0
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
0
Egyéb típusú idézők
0
0
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
0
Minden típusú idéző összegezve
40
111
Idegen nyelvű összegezve
0
1
Magyar nyelvű összegezve
40
110
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. szept. 27. 12:51