MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Antalík Imrich adatai (2024.04.12)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
23
---
59
67
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
5
21
22
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
3
7
7
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
9
25
31
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
6
6
7
II. Könyvek
24
---
5
10
a) Könyv
7
---
5
10
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
4
---
1
2
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
4
1
2
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
1
---
1
4
idegen nyelvű
---
1
1
4
magyar nyelvű
---
0
0
0
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
2
---
3
4
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
3
4
b) Szerkesztett könyv
17
---
---
idegen nyelvű
---
13
---
magyar nyelvű
---
4
---
III. Könyvrészlet
11
---
6
6
idegen nyelvű
---
4
5
5
magyar nyelvű
---
7
1
1
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
25
---
7
7
idegen nyelvű
---
7
4
4
magyar nyelvű
---
18
3
3
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
83
---
77
90
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
45
54
További tudományos művek4
24
---
5
5
Felsőoktatási művek
7
---
3
3
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
3
3
3
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
3
0
0
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
0
---
0
0
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
0
---
0
0
Közérdekű nem besorolt művek
1
---
0
0
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2024. ápr. 12. 17:47