MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
T. Biró Katalin adatai (2022.11.27)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
170
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
43
140
238
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
71
113
146
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
56
51
69
II. Könyvek
26
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
30
30
magyar nyelvű
---
1
16
20
b) Könyv, szerkesztőként2
20
---
---
---
idegen nyelvű
---
16
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
83
---
---
---
idegen nyelvű
---
62
97
111
magyar nyelvű
---
21
4
4
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
61
---
---
---
idegen nyelvű
---
52
39
47
magyar nyelvű
---
9
7
18
Közlemények összesen (I.-IV.)
340
---
497
683
Absztrakt3
45
---
1
10
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
74
---
17
20
Összes tudományos közlemény
459
---
515
713
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
2
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
9
---
---
---
Folyóiratcikk
4
0
0
Könyvek
---
1
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
4
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
5
---
1
2
Idézők szerkesztett művekre
---
---
18
18
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
12
14
Összes közlemény és összes idézőik
477
---
546
747
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. nov. 27. 19:22