MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Nagy László adatai (2022.12.04)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
104
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
13
25
28
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
66
69
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
81
103
103
II. Könyvek
15
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
9
31
31
b) Könyv, szerkesztőként2
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
44
---
---
---
idegen nyelvű
---
18
9
10
magyar nyelvű
---
26
8
8
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
133
---
---
---
idegen nyelvű
---
48
48
49
magyar nyelvű
---
85
38
39
Közlemények összesen (I.-IV.)
296
---
328
337
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
1
0
0
További tudományos művek4
95
---
66
66
Összes tudományos közlemény
392
---
394
403
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási művek
1
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
3
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
10
---
---
---
Folyóiratcikk
10
3
3
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
4
1
1
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
69
69
Összes közlemény és összes idézőik
412
---
467
476
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. dec. 4. 9:01