MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Müller Anetta adatai (2022.08.17)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
158
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
31
123
188
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
3
16
27
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
18
137
183
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
106
622
869
II. Könyvek
14
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
6
7
magyar nyelvű
---
7
130
176
b) Könyv, szerkesztőként 2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
2
---
---
III. Könyvrészlet
31
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
52
81
magyar nyelvű
---
23
97
146
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
22
---
---
---
idegen nyelvű
---
11
72
97
magyar nyelvű
---
11
37
57
Közlemények összesen (I.-IV.)
225
---
Absztrakt3
32
---
17
26
Kutatási adat
1
0
0
További tudományos művek4
76
---
30
52
Összes tudományos közlemény
334
---
Hirsch index5
25
---
---
---
Oktatási művek
11
---
---
---
Felsőoktatási művek
11
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
5
37
57
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
6
9
13
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
3
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
8
17
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
10
10
Összes közlemény és összes idézőik
348
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. aug. 17. 12:06