MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Molnár Attila Károly adatai (2021.10.18)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
64
---
229
232
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
1
6
6
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
49
149
152
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
6
40
40
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
8
34
34
II. Könyvek
22
---
295
298
a) Könyv
11
---
295
298
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
10
---
295
298
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
10
295
298
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
0
---
0
0
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
1
---
0
0
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Szerkesztett könyv
11
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
magyar nyelvű
---
10
---
III. Könyvrészlet
39
---
140
140
idegen nyelvű
---
9
10
10
magyar nyelvű
---
30
130
130
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
5
---
6
7
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
5
6
7
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
130
---
670
677
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
117
117
További tudományos művek4
36
---
25
26
Felsőoktatási művek
4
---
7
7
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
4
7
7
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
0
---
0
0
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
0
---
0
0
Közérdekű nem besorolt művek
4
---
0
0
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2021. okt. 18. 4:28