Kovács Ervin tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA VII. Kémiai Tudományok Osztályának táblázata (2021.11.30)
Tudományos közlemények
Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta (2015)
Összesen
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege)
16
35
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban
14
22
Ebből levelező szerzőként
5
6
Ebből egy szerzős közlemény
0
0
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban
0
0
Ebből levelező szerzőként
0
0
Ebből egy szerzős közlemény
0
0
1.3 Megadott alapszabadalmak száma
0
0
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban
0
0
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban
0
0
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat)
0
9
1.7 Összefoglaló művek
2
4
Összefoglaló cikk idegen nyelvű
0
0
Összefoglaló cikk magyar nyelvű
0
0
önálló könyv
0
0
könyvfejezet
1
1
szerkesztett könyv
0
0
felsőoktatási tankönyv
1
3
felsőoktatási tankönyvfejezet
0
0
Tudománymetriai adatok
i, H
Összes dolgozat idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
76
Szabadalmak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
0
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i)
2
Speciális adatok
Adat
Az összes %-ában
Az utolsó tudományos fokozat (PhD) utáni (2015) közlemények száma
16
---
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában
9
25,71%
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma3
48
---
Hirsch-index3
8
---
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait  a pályázók közvetlenül közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1
Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2
Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül
3
Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül
n.a. = nincs adat
2021. nov. 30. 8:22