MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Alpek Balázs Levente adatai (2024.05.21)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások 1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
84
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
18
54
58
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
12
57
65
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
53
124
137
II. Könyvek
13
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
4
4
magyar nyelvű
---
3
3
3
b) Könyv, szerkesztőként2
8
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
8
---
---
III. Könyvrészlet
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
0
magyar nyelvű
---
11
1
1
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
5
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
1
9
magyar nyelvű
---
2
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
116
---
244
277
Absztrakt3
11
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
7
---
3
3
Összes tudományos közlemény
134
---
247
280
Hirsch index5
9
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
26
27
Összes közlemény és összes idézőik
135
---
273
307
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
¹ A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
² Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
³ Csak a tudományos jellegű absztraktok.
⁴ Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
⁵ A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
⁶ Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
⁷ Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
⁸ Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2024. máj. 21. 0:38