MTA IX.  Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Eisingerné Balassa Boglárka adatai (2023.09.23)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások2
Teljes tudományos közlemények1
Összes
Részletezve
Független hivatkozások száma
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
16
---
33
47
a IX. Osztály nemzetközi listás folyóirataiban
---
3
6
10
 a IX. Osztály hazai listás folyóirataiban
---
7
20
30
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven
---
5
2
2
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven
---
1
5
5
II. Könyvek
1
---
0
0
a) Könyv
1
---
0
0
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112.)
1
---
0
0
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112)
0
---
0
0
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
a3) műhelytanulmány és egyéb (pp. <= 48)
0
---
0
0
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Szerkesztett könyv
0
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
magyar nyelvű
---
0
---
III. Könyvrészlet
8
---
6
6
idegen nyelvű
---
2
2
2
magyar nyelvű
---
6
4
4
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg
34
---
24
39
idegen nyelvű
---
12
8
14
magyar nyelvű
---
22
16
25
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.)
59
---
63
92
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.)
---
---
25
43
További tudományos művek4
36
---
5
6
Felsőoktatási művek
2
---
0
0
Tankönyv, jegyzet
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Ismeretterjesztő művek
Könyvek
0
---
0
0
Folyóiratcikkek, könyvrészletek
0
---
0
0
Közérdekű nem besorolt művek
1
---
2
3
Megjegyzések
A IX. Osztály doktori bizottságai és rövidítései:
Állam- és Jogtudományi Bizottság (ÁJB)
Demográfia (DEM)
Gazdaságtudományi Minősítő Bizottság (GMB)
Hadtudományi Bizottság (HDT)
Nemzetközi- és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság (NFT)
Politikatudományi Bizottság (PLT)
Regionális Tudományok Bizottsága (RGT)
Szociológiai Tudományos Bizottság (SzOC)
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
'--- : Nem kitölthető cella
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben.
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 Ide értve a teljes közlemények listájában nem szereplő publikációkat, a műhelytanulmányokat, munkahelyi monográfiákat, a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent műveket és minden olyan tudományos művet, ami a I.-IV. sorokban nem került összeszámlálásra.
2023. szept. 23. 6:16