MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Ambrus István adatai (2022.10.02)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
72
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
2
2
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
2
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
6
6
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
60
266
270
II. Könyvek
12
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
6
221
231
b) Könyv, szerkesztőként 2
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
5
---
---
III. Könyvrészlet
31
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
0
0
magyar nyelvű
---
28
50
53
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
7
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
2
2
magyar nyelvű
---
5
9
9
Közlemények összesen (I.-IV.)
122
---
556
573
Absztrakt3
0
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
14
---
25
26
Összes tudományos közlemény
136
---
581
599
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
9
---
---
---
Felsőoktatási művek
9
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
4
4
4
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
5
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
1
---
---
---
Folyóiratcikk
1
2
2
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
1
1
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
1
---
1
1
Idézők szerkesztett művekre
---
---
17
17
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
84
84
Összes közlemény és összes idézőik
148
---
690
708
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. okt. 2. 12:47