Poór Péter szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2021.11.30)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (PhD) után(2013)
Hivatkozások1 fokozat (PhD) után2(2013)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
44
399
62
940
ebből első vagy utolsó szerző
24
221
32
465
magyar nyelvű cikk
0
0
2
1
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
0
0
0
0
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
44
399
54
868
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
0
0
6
71
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
2
5
7
71
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
4
29
11
112
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
0
---
0
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Szakkönyv
1
0
1
0
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
1
0
1
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
5
---
5
---
magyar nyelvű
1
---
1
---
idegen nyelvű
4
---
4
---
Könyvfejezet
9
0
10
1
magyar nyelvű, egy szerzős
1
0
1
0
magyar nyelvű, több szerzős
4
0
4
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
4
0
5
1
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
0
---
0
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
0
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
0
---
0
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
0
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
1
---
2
---
magyar nyelvű
0
---
0
---
idegen nyelvű
1
---
2
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
60
399
80
941
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (2013)
Összesen
Független hivatkozások száma
268
675
magyar nyelvű
12
18
idegen nyelvű
256
657
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
265
640
Hirsch-index1
---
17
Ismeretterjesztő közlemények száma
2
4
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
2
4
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (2013)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2021. nov. 30. 21:28