Valkusz Zsuzsanna tudományos és oktatási közleményeinek összefoglalása MTA V. Orvostudományi Osztály (2021.12.09)
Tudományos és oktatási közlemények
Száma
Hivatkozások 1
Összesen
Részletezve
Független
Összesen
I. Folyóiratcikk 2
65
---
---
---
szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű
---
35
230
302
szakcikk, hazai idegen nyelvű
---
2
0
0
szakcikk, magyar nyelvű
---
13
12
14
szakcikk, sokszerzős, érdemi szerzőként 3
---
1
86
88
összefoglaló közlemény
---
9
2
4
rövid közlemény
---
5
13
16
II. Könyv
0
---
---
---
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
aa) Felsőoktatási tankönyv
---
0
0
0
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
bb) Felsőoktatási tankönyv
---
0
III. Könyvrészlet
9
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
0
0
magyar nyelvű
---
6
0
0
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet
---
1
0
0
IV. Konferenciaközlemény 4
8
---
0
0
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc)
---
1
0
0
Tudományos közlemények összesen (I.-IV)
81
343
424
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.)
82
---
343
424
V. További tudományos művek
10
---
---
---
További  tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is
---
9
0
0
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok
---
1
0
2
Oltalmak (szabadalmak)
---
0
0
0
VI. Hivatkozott absztraktok 5
1
---
0
1
Összes hivatkozás 1
---
---
343
427
Hirsch index 6
12
---
---
---
g index 6
19
---
---
---
Speciális tudománymetriai adatok
Száma
Összes hivatkozás
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
12
12
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma 2
9
17
A tudományos fokozat (PhD) elnyerése utáni (2011) teljes tudományos folyóiratcikkek száma
41
241
Az utolsó 10 év (2011 - 2021) tudományos, teljes, lektorált tudomáyos folyóiratcikkeinek száma
44
252
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában)
88
20,61%
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben
---
40
Jelentés, guideline
4
23
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő 7
3
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat
2021. dec. 9. 8:57