MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Vass Gyula adatai (2021.05.18)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
69
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
5
1
3
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
24
26
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
54
94
103
II. Könyvek
15
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
14
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
13
144
189
b) Könyv, szerkesztőként 2
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
12
11
15
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
22
---
---
---
idegen nyelvű
---
16
17
23
magyar nyelvű
---
6
0
2
Közlemények összesen (I.-IV.)
118
---
291
361
Absztrakt3
6
---
1
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
29
---
37
41
Összes tudományos közlemény
153
---
329
403
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
10
---
---
---
Felsőoktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
5
5
7
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
1
0
0
Oktatási anyag
4
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
27
---
3
4
További közlemények7
5
3
3
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
1
1
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
15
20
Összes közlemény és összes idézőik
195
---
356
438
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. máj. 18. 10:13