MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szatmári József adatai (2021.10.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
38
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
11
55
71
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
9
51
61
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
18
27
56
II. Könyvek
2
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
8
18
magyar nyelvű
---
1
0
1
b) Könyv, szerkesztőként 2
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
21
---
---
---
idegen nyelvű
---
9
3
8
magyar nyelvű
---
12
48
69
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
30
---
---
---
idegen nyelvű
---
7
33
36
magyar nyelvű
---
23
33
42
Közlemények összesen (I.-IV.)
91
---
258
362
Absztrakt3
24
---
6
8
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
27
---
4
4
Összes tudományos közlemény
142
---
268
374
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
6
---
---
---
Felsőoktatási művek
4
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Oktatási anyag
2
---
2
2
Oltalmi formák
1
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
2
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
3
4
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
36
45
Összes közlemény és összes idézőik
151
---
309
425
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. okt. 20. 18:45