MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Paksi Borbála adatai (2021.08.03)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
75
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
13
412
538
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
3
1
3
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
59
253
330
II. Könyvek
25
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
21
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
1
magyar nyelvű
---
20
228
265
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
4
---
---
III. Könyvrészlet
71
---
---
---
idegen nyelvű
---
6
18
22
magyar nyelvű
---
65
161
199
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
15
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
2
6
magyar nyelvű
---
10
7
7
Közlemények összesen (I.-IV.)
186
---
Absztrakt3
143
---
51
83
Kutatási adat
5
6
7
További tudományos művek4
167
---
205
240
Összes tudományos közlemény
501
---
Hirsch index5
18
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
3
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
8
---
---
---
Folyóiratcikk
5
0
0
Könyvek
---
2
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
1
0
1
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
3
---
2
2
További közlemények7
8
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
24
30
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
304
362
Összes közlemény és összes idézőik
523
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. aug. 3. 12:58