MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Karácsony Péter adatai (2022.01.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
75
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
37
258
374
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
4
3
3
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
33
34
60
II. Könyvek
7
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
6
---
---
---
idegen nyelvű
---
4
1
5
magyar nyelvű
---
2
0
1
b) Könyv, szerkesztőként 2
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
6
7
magyar nyelvű
---
7
1
1
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
36
---
---
---
idegen nyelvű
---
13
14
25
magyar nyelvű
---
23
1
2
Közlemények összesen (I.-IV.)
130
---
318
478
Absztrakt3
26
---
2
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
16
---
2
4
Összes tudományos közlemény
172
---
322
485
Hirsch index5
11
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
3
1
2
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
7
---
---
---
Folyóiratcikk
7
2
4
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
49
49
Összes közlemény és összes idézőik
182
---
374
540
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 20. 19:18