Fogarassy Zsolt tudományos és oktatási munkásságának összefoglalása
MTA XI. Fizikai Tudományok Osztálya (2023.05.31)
Teljes tudományos közlemények száma1
1-5
szerző
6-10
szerző
11-20
szerző
21-100
szerző
> 100 szerző („szerző”)2
> 100 szerző („közreműködő”)3
Eredeti folyóiratcikk
17
41
13
2
0
0
Összefoglaló cikk
0
0
1
0
0
0
Lektorált konferenciaközlemény (legalább 3 oldal)
3
4
0
0
0
0
Könyvek, könyvfejezetek
0
0
0
0
0
0
Összes teljes tudományos közlemény száma
20
45
14
2
0
0
A teljes tudományos közlemények idézettsége4 teljes tudományos munkákban (önhivatkozás és a társszerzőknek a közös cikkre való hivatkozása nélkül):
Teljes tudományos közlemények1 száma
1-5
szerző
6-10
szerző
11-20
szerző
21-100
szerző
> 100 szerző („szerző”)2
> 100 szerző („közreműködő”)3
Független hivatkozások száma
99
374
373
0
0
0
Súlyfaktor (S)
1
0,75
0,5
0,25
1
0
Effektív hivatkozás
99
280,5
186,5
0
0
0
A pályázó teljes tudományos munkáinak független idézettsége:4
Jellemzők
teljes idézettség
effektív idézettség
Összes teljes tudományos munkájának független idézettsége
846
566
Tudományos fokozat megszerzése (2016) óta írt közleményeinek független idézettsége
585
370,75
A függő és független hivatkozásból számolt H-indexe4
17
A független hivatkozásokból számolt H-indexe4
15
A pályázó egyéb közleményeinek száma:
Közlemények száma
Felsőoktatási tankönyv vagy tankönyvfejezet
0
Nem lektorált konferenciaközlemény
1
Szerkesztett könyv
0
Ismeretterjesztő mű
0
Jelentés
0
Egyéb
2
Megjegyzések:
 A tézisekben felhasznált saját közlemények független idézettségét a pályázónak kell
 a Doktori Tanács Titkárságán a pályázattal együtt leadnia.
1Teljes tudományos közlemény meghatározását lásd az MTMT honlapján
2A "szerző": a lekeresett szerző közreműködésére vonatkozik. Szerzőként és nem További közreműködőként vett részt a cikk írásában.
3A "közreműködő": a szerző a cikkben kollaborációs közreműködő, szerzőként a cikken nincsen nevesítve, csak valamelyik csoport tagjaként.
4A Disszertáció és Egyéb típusú idézők nélkül számolva.
n.a. = nincs adat
2023. máj. 31. 22:42