Albertné Herbszt Mária tudományos és oktatói munkásságának összefoglalása
MTMT tudománymetriai táblázat 
Irodalomtudományi Bizottság
MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya (2021.11.30)
Tudományos közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2002)
Összesen
Összes tudományos közlemények száma
28
60
Egyszerzős monográfia
1
2
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
1
2
Két- vagy többszerzős monográfia
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Sajtó alá rendezett tudományos szövegkiadáskötet
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerzőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tanulmánykötet, szerkesztőként
0
0
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
0
0
Tudományos művek fordítása
0
0
- mongráfia
0
0
- tanulmány
0
0
- egyéb
0
0
Tanulmány folyóiratban (> 5 oldal)
2
5
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
2
5
Könyvfejezet, konferencia- vagy többszerzős tanulmánykötetben megjelent tudományos közlemény (konferencia-absztraktokat kivéve)
22
42
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
22
42
Ismertetés, kritika, recenzió (szakfolyóiratban)
3
7
- idegen nyelvű, külföldi kiadású
0
0
- idegen nyelvű, hazai kiadású
0
0
- magyar nyelvű (külföldi kiadású is)
3
7
Egyéb tudományos
0
4
- kisebb közlemények (<= 5 oldal)
0
4
- forrásszövegek közzététele, forráskiadás-kötet szerkesztése
0
0
- kiállítási katalógustételek
0
0
- egyéb tudományos közlemények közül idegen nyelvű
0
0
Tudományos közlemények összesen
28
60
Egyéb közlemények
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2002)
Összesen
Ismeretterjesztő cikk
1
1
Esszé, népszerű kiadások elő- és utószava, köszöntő, nekrológ stb.
0
0
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet
0
0
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben
0
0
Szerkesztett tankönyv, szerkesztett felsőoktatási jegyzet
0
0
Összesen
1
1
A közlemények független idézettsége
A PhD (illetve kandidátusi) fokozat megszerzése óta (2002)
Összesen
Folyóiratban
15
26
Idegen nyelvű
0
1
Magyar nyelvű
15
25
Könyvben
6
20
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
6
20
Könyvrészletben, tanulmányban
1
14
Idegen nyelvű
0
1
Magyar nyelvű
1
13
Disszertációban
0
2
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
2
Egyéb típusú idézők
0
1
Idegen nyelvű
0
0
Magyar nyelvű
0
1
Minden típusú idéző összegezve
22
63
Idegen nyelvű összegezve
0
2
Magyar nyelvű összegezve
22
61
A doktori eljáráshoz szükséges további adatokhoz lásd az Irodalomtudományi Bizottság kiegészítő adatlapját
n.a. = nincs adat
2021. nov. 30. 20:04