MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Varga József adatai (2021.11.30)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
68
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
14
12
15
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
1
4
4
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
10
9
16
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
43
183
215
II. Könyvek
13
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
1
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
1
1
4
b) Könyv, szerkesztőként 2
12
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
11
---
---
III. Könyvrészlet
31
---
---
---
idegen nyelvű
---
5
1
1
magyar nyelvű
---
26
53
63
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
42
---
---
---
idegen nyelvű
---
22
27
41
magyar nyelvű
---
20
31
50
Közlemények összesen (I.-IV.)
154
---
321
409
Absztrakt3
21
---
2
3
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
24
---
27
30
Összes tudományos közlemény
199
---
350
442
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
33
---
---
---
Felsőoktatási művek
16
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
1
3
4
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
10
11
17
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
1
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
4
6
7
Oktatási anyag
17
---
6
7
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
2
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
4
---
1
1
Idézők szerkesztett művekre
---
---
9
9
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
7
11
Összes közlemény és összes idézőik
239
---
393
498
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. nov. 30. 10:42