MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Székely Balázs adatai (2021.12.08)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
74
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
50
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
15
17
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
22
100
144
II. Könyvek
5
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
2
83
90
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként 2
3
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
0
---
---
III. Könyvrészlet
10
---
---
---
idegen nyelvű
---
8
43
57
magyar nyelvű
---
2
5
8
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
46
---
---
---
idegen nyelvű
---
31
27
56
magyar nyelvű
---
15
7
12
Közlemények összesen (I.-IV.)
135
---
Absztrakt3
259
---
63
89
Kutatási adat
1
0
0
További tudományos művek4
26
---
66
78
Összes tudományos közlemény
421
---
Hirsch index5
24
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
1
13
14
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
2
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
7
---
---
---
Folyóiratcikk
7
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
6
---
0
0
További közlemények7
1
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
103
108
Összes közlemény és összes idézőik
438
---
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2021. dec. 8. 15:00