Gerencsér Zsolt szakirodalmi munkásságának összefoglalása
MTA IV. Agrártudományok Osztálya (2022.01.28)
Tudományos és oktatási közlemények1
Közlemények fokozat (PhD) után(2011)
Hivatkozások1 fokozat (PhD) után2(2011)
Közlemények összesen
Hivatkozások1 Összesen
Folyóiratcikk, lektorált szakfolyóiratban, teljes3
59
611
73
848
ebből első vagy utolsó szerző
18
142
22
180
magyar nyelvű cikk
10
7
14
7
magyar nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
10
7
14
7
idegen nyelvű cikk IF-os szakfolyóiratban
45
604
53
821
idegen nyelvű cikk nem IF-os szakfolyóiratban
4
0
6
20
idegen nyelvű cikk osztálylistás folyóiratokban
3
0
4
2
idegen nyelvű cikk hazai szakfolyóiratban
2
0
4
7
Konferencia közlemény folyóiratban (teljes)
15
---
19
---
magyar nyelvű
3
---
3
---
idegen nyelvű
12
---
16
---
Szakkönyv
0
0
0
0
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Szakkönyv, szerkesztőként
1
---
1
---
magyar nyelvű
1
---
1
---
idegen nyelvű
0
---
0
---
Könyvfejezet
3
0
3
0
magyar nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
magyar nyelvű, több szerzős
3
0
3
0
idegen nyelvű, egy szerzős
0
0
0
0
idegen nyelvű, több szerzős
0
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv, jegyzet
0
---
2
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
2
---
Fejezet felsőoktatási tankönyvben, jegyzetben
0
---
0
---
egy szerzős
0
---
0
---
több szerzős
0
---
0
---
Szerkesztett felsőoktatási tankönyv és/vagy jegyzet
0
---
0
---
Tanulmány- vagy konferenciakötetben megjelent konferencia közlemény (proceedings)
 
115
---
194
---
magyar nyelvű
63
---
106
---
idegen nyelvű
52
---
88
---
Összes tudományos és oktatási közleményeinek száma
193
611
292
848
Tudománymetriai adatok
A tudományos fokozat után (2011)
Összesen
Független hivatkozások száma
399
542
magyar nyelvű
7
8
idegen nyelvű
392
534
hivatkozások nemzetközi adatbázisokban (WoS és/vagy Scopus)4
260
354
Hirsch-index1
---
17
Ismeretterjesztő közlemények száma
38
39
ismeretterjesztő könyvek
0
0
egyéb ismeretterjesztő művek
38
39
Szabadalmak, oltalmak5
Fokozat után (2011)
Összesen
hazai
0
0
külföldi
0
0
Megjegyzések:
1
disszertációk és egyéb típusú hivatkozások nélkül
2
A tudományos fokozat után: a disszertáció benyújtásának éve után
3
A teljes tudományos folyóiratcikkek közé a szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, esszé besorolású folyóirat közlemények kerülnek a nagy nemzetközi adatbázisokban referált folyóiratokban és a IV. osztály listáján szereplő folyóiratokban megjelent (lektorált) és teljes cikkek.
4
A Web of Science-ben (WOS) és a Scopusban szereplő hivatkozások: az adatbázis azonosítókkal megjelölve
5
Az elismert fajták listáját az Osztálynak listán kell beküldeni
n.a. = nincs adat
2022. jan. 28. 9:16