MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Szabó Máté adatai (2022.01.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
20
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
2
4
8
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
8
20
40
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
10
10
35
II. Könyvek
6
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
2
9
13
b) Könyv, szerkesztőként 2
4
---
---
---
idegen nyelvű
---
3
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
24
---
---
---
idegen nyelvű
---
15
54
94
magyar nyelvű
---
9
18
32
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
4
11
magyar nyelvű
---
1
0
0
Közlemények összesen (I.-IV.)
52
---
119
233
Absztrakt3
6
---
1
1
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
10
---
14
24
Összes tudományos közlemény
68
---
134
258
Hirsch index5
10
---
---
---
Oktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási művek
0
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
0
---
0
0
Oltalmi formák
0
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
23
---
---
---
Folyóiratcikk
13
7
36
Könyvek
---
1
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
9
6
11
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
0
---
0
0
További közlemények7
0
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
7
14
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
3
3
Összes közlemény és összes idézőik
91
---
157
322
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. jan. 20. 0:31